Księga gości

Formularz z uwagami

<?php if (empty($_POST['submit'])) { echo ' Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

E-mail:

Temat:

Treść:

‚; } elseif (!empty($_POST[‚imie’]) && !empty($_POST[’email’]) && !empty($_POST[‚temat’]) && !empty($_POST[‚tresc’])) { $header = „From: $_POST[imie] \r\n” . „MIME-Version: 1.0\r\n” . „Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\r\n” . „Content-Transfer-Encoding: 8bit”; $subject = „Formularz www: $_POST[temat]”; $message = „Treść wiadomości:\n\n$_POST[tresc]\n\nWysłał: $_POST[imie]\ne-mail: $_POST[email]”; $subject2 = „Kopia wiadomości: $_POST[temat]”; $message2 = „Kopia wiadomości wysłana na http://www.cech.gorlice.pl:\n\n$_POST[tresc]\n\nWysłał: $_POST[imie]\ne-mail: $_POST[email]”; if(@mail(„cech.gorlice@list.pl”,”=?iso-8859-2?Q?$subject?=”,”$message”,”$header”)){ @mail(„”.$_POST[’email’].””,”=?iso-8859-2?Q?$subject2?=”,”$message2″,”$header”); echo „

Wiadomość została wysłana poprawnie!

„; echo „

Kopia wiadomości została wysłana na adres „.$_POST[’email’].”

„; }else{ echo „

Nie udało się wysłać wiadomości

„; }; } else { echo ‚ Formularz kontaktowy

Wypełnij wszystkie pola formularza!

Imię i nazwisko:

E-mail:

Temat:

Treść: ‚.$_POST[‚tresc’].’

‚;} ?>

%d blogerów lubi to: